Uprawnienia dźwigowe HDS i UDT

Uprawnienia dźwigowe HDS i UDT Prowadzimy kursy przygotowawcze dla operatorów:
  • żurawi samojezdnych – kategoria uprawnień UDT IIŻ
  • podestów ruchomych (podnośniki koszowe) – kategoria uprawnień UDT IP
  • żurawi przenośnych (HDS) – kategoria uprawnień UDT IIŻ
Kurs konserwatora żurawi samojezdnych, pomostów ruchomych i żurawi przenośnych. Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do egzaminów kwalifikacyjnych przeprowadzanych przez komisję Urzędu Dozoru Technicznego w wyniku którego uzyskuje się uprawnienia operatora lub konserwatora żurawi. Warunkiem przystąpienia do kursu jest:
  • ukończone 18 lat
  • zaświadczenie lekarskie o wykonaniu badań profilaktycznych
  • badania psychologiczne

Egzamin Urzędu Dozoru Technicznego odbywa się w siedzibie firmy. Szczegółowe informacje o naszej ofercie uzyskasz na stronach
Kurs operatora HDS oraz Kurs operatora żurawia samojezdnego
Zapraszamy.